Slovácké GeoPlkání #25

Slovácké GeoPlkání #25

V úterý 2. 8. 2022 proběhlo 25. GeoPlkání, formou Community Celebrations event. Pořídili jsme společnou fotografii, předali objednaná CWG.

Již podruhé jsme opět ocenili nejčastějšího návštěvníka Slováckých GeoPlkání. Rumišek se může chlubit 100% účastí. Smekáme před neutuchajícím elánem překombinovávat si celý program, aby ani na jednom eventu nechyběl!

Slavnostně jsme Rumiškovi předali na následujících 9 měsíců štafetu v pořádání GeoPlkání, jsme si jisti, že je již tradiční event v dobrých rukou!

Náš event byl poctěn i návštěvou nejvyššího, děkujeme našemu revírníkovi za jeho přítomnost.

Děkujeme všem, kteří přišli poplkat. Vždy si velmi vážíme přítomnosti každého z vás. Byli jste skvělí a vytvořili nezapomenutelnou atmosféru.

Rumišovi přejeme v pořádání dalších GeoPlkání hodně úspěchů, velkou návštěvnost a příjemné plkání.