Soutěž – Putování žabáka Signála po Slovácku

Před Mega eventem GeoSlovácko 2023 jsme si pro vás připravili soutěž, která se skládá z pěti samostatných soutěží – skládání puzzlí. Každé poskládané puzzle bude mít své výherce.
Každý týden, počínaje 19. 6. 2023, přibude nové puzzle s motivem regionu Slovácka.

Úkolem pro zařazení geocachera do slosování o ceny, které budou vylosovány v rámci mega eventu 19. 8. 2023, bude poskládat puzzle. Poté, co puzzle doskládáte, zjistíte heslo, které nám zašlete na e-mail: soutez@geoslovacko.cz.

Do předmětu napíšete číslo puzzle, váš nick a heslo, které se vám po dokončení puzzle zobrazilo. Např: Puzzle 1 owner folklore (do textu emailu není třeba nic uvádět).

E-maily, které tento formát nedodrží, nebudou do soutěže zařazeny.

Puzzle budou zveřejňována v následujících termínech:

19. 6. 2023 – puzzle 1

26. 6. 2023 – puzzle 2

3. 7. 2023 – puzzle 3

10. 7. 2023 – puzzle 4

17. 7. 2023 – puzzle 5

Odpovědi na soutěžní puzzle můžete zasílat e-mailem do 14. 8. 2023 do 23:59 SELČ.

Puzzle budou dostupné do 27. 8. 2023.

Odkaz na 1. puzzle:

Odkaz na 2. puzzle:

Odkaz na 3. puzzle

Odkaz na 4. puzzle

Odkaz na 5. puzzle


Competition – Wandering of Signál the Frog through Slovácko

English

Before the GeoSlovacko 2023 Mega Event, we have prepared a competition for you, which consists of five separate competitions – puzzles. Each puzzle will have its own winner.
Every week, starting from 19 June 2023, a new puzzle with the motif of the Slovácko region will be added.

The task to enter the geocacher into the draw for prizes, which will be drawn during the mega event on 19 Aug 2023, will be to put together a puzzle. After you prove the puzzle, you will get a password, which you will send to us by email: soutez@geoslovacko.cz.

In the subject line, you will write the puzzle number, your nickname and the password that will be displayed when you complete the puzzle. E.g.: Puzzle 1 owner folklore (no need to put anything in the body of the email).

Emails that do not follow this format will not be included in the contest.

Puzzles will be posted on the following dates:

19 June, 2023 – puzzle 1

26 June 2023 – puzzle 2

3 July 2023 – puzzle 3

10 July 2023 – puzzle 4

17 July 2023 – puzzle 5

You can send your answers to the competition puzzles by email until 14 August 2023 at 23:59 CEST.

The puzzles will be available until 27/08/2023.

Link to the 1st puzzle:

Link to the 2nd puzzle:

Link to the 3rd Puzzle:

Link to the 4th Puzzle

Link to the 5th Puzzle