Zpracování fotografií a audiovizuálních záznamů

Na akcích pořádaných spolkem GeoSlovácko, z.s. jsou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy, které může spolek využít pro propagační účely spolku (např. na webových stránkách spolku, v propagačních materiálech, na sociálních sítích apod.), či mediální účely (informování o činnosti spolku, akcích pořádaných spolkem, tiskové zprávy apod.). Svou účastí na akci souhlasíte s tímto zpracováním. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kontaktováním na info@geoslovacko.cz