GeoZávod 2024

Je nám velkým potěšením, že se tradiční soutěž cestovních předmětů – GeoZávod

je součástí GeoSlovácka již od roku 2023!

A jak to bude probíhat?

Jednoduše, můžete si dovézt vlastního cestovatele, nebo si koupit v předprodeji s motivem našeho mega eventu (brzy k zakoupení na našem e-shopu) a dovést jej s prozatím nacestouvanou nulou na megáč, kde začne jeho pouť!

Nejlepší cestovatele, kteří urazili za rok nejdelší vzdálenost, vyhlásíme zase za rok, na eventu GeoSlovácko 2025.

Pravidla GeoZávodu

  • Každý účastník smí do závodu vyslat nejvýše 5 závodníků.
  • V momentě vložení do listingu startovního megaeventu závodník musí mít nacestováno 0km. Buď se tedy musí jednat o nový traveltag (doporučeno), nebo se musí nulové nacestované vzdálenosti dosáhnout smazáním všech logů na závodníkovi a přepočítáním kilometrů.
  • Název závodníka musí v listingu začínat GZ a rokem pořádaného závodu: GZ2024 (např. GZ2024 – Super závodník). To je z důvodu, aby se na Geocaching.com dal vyfiltrovat seznam závodníků s aktuálními daty.
  • Účastník nesmí posunovat své závodníky, ani zadržovat závodníky ostatních.

  • Účastník je povinen u svých závodníků mazat logy, které závodníky protahují kešemi, k jejichž úvodním souřadnicím se závodník nepřiblížil na méně než 100 kilometrů. Konkrétně tím jsou na mysli Locationless keše, keše logovatelné z domova (např. GCV3CA), keše s úvodními souřadnicemi na druhé straně zeměkoule (např. GC3TMG7).

  • Případy, kdy polovina týmu protahuje závodníka na zahraniční dovolené zatímco druhá polovina týmu jej ve stejné chvíli protahuje kešemi v okolí bydliště v ČR.

V případě porušení či ignorování pravidel bude závodník vyřazen ze závodu.


Pro lepší odlišení a zviditelnění úkolu cestovatele můžeme doporučit vytvoření cedulky např. zalaminované a připevněné k cestovateli s doprovodným textem viz.níže.

Jsem ……………………… a závodím v GeoZávodu 2024. Mým úkolem je do dalšího GeoSlováckého (mega)eventu v srpnu 2025 nacestovat co nejvíce kilometrů. Prosím navštiv se mnou co nejvíc geocache a pak mne pošli dál.

This trackable is a parcipiant of GeoZávod ( trackables race). Mission? So many kilometers as a possible, before 8/ 2025.

Jaké je aktuální pořadí závodníků Geozávodu ?

Aktuální pořadí


It is a great pleasure for us that the traditional GeoRace competition becomes a part of the mega event GeoSlovácko 2023!

And how will it go?

Simply, you can bring your own traveller, or buy a pre-sale with our mega event theme (soon to be available on our e-shop) and bring it with the zero travelled distance so far to the mega event, where its journey will begin!

And at our mega event we will start the race and again at the next GeoSlovácko 2025 we will announce the results, how each TB did and reward the most successful ones with prizes.