Soutěž – Putování žabáka Signála po Slovácku 2024

Před Mega eventem GeoSlovácko 2024 jsme si pro vás připravili opět soutěž, která se skládá z pěti samostatných soutěží – skládání puzzlí. Každé poskládané puzzle bude mít své výherce.

Pět týdnů po sobě ve čtvrtek, počínaje 4. 7. 2024, přibude nové puzzle s motivem regionu Slovácka. Odkaz na puzzle najdete níže.

Úkolem pro zařazení geocachera do slosování o ceny, bude poskládat puzzle. Poté, co puzzle doskládá, zjistí heslo, které nám zašle na e-mail: soutez@geoslovacko.cz

Losování proběhne před samotným mega eventem s video záznamem v pátek 9. 8. 2024. Vylosujeme výherní nicky, které budeme následně kontaktovat a požádáme o potvrzení převzetí ceny. Ceny budou na vyzvednutí u Organizačního stanu před Slováckou búdou v pátek 16. 8. 2024 od 17:00 – 20:00 a v sobotu 17. 8. 2024 od 11:00 – 21:00 hod. (Stejné místo jako pro výdej objednávek). Pokud si výherce cenu nevyzvedne, propadá a nevzniká mu na ni nárok.

Losovat se budou první tři místa pro všech 5 puzzlí zvlášť. Tzn. bude připraveno 15 cen.

Účasti v soutěži účastník souhlasí se zveřejněním svého nicku v případě vylosování v záznamu videa, která budu veřejně přístupné.

Do předmětu napíšete číslo puzzle, váš nick a heslo, které se vám po dokončení puzzle zobrazilo. Např: Puzzle 1 owner folklore (do textu emailu není třeba nic uvádět).

E-maily, které tento formát nedodrží, nebudou do soutěže zařazeny.

Puzzle budou zveřejňována v následujících termínech:

4. 7. 2024 – puzzle 1

11. 7. 2024 – puzzle 2

18. 7. 2024 – puzzle 3

25. 7. 2024 – puzzle 4

1. 8. 2024 – puzzle 5

Odpovědi na soutěžní puzzle můžete zasílat e-mailem do 8. 8. 2024 do 23:59 SELČ.

Puzzle budou dostupné do 29. 8. 2024.

Odkaz na 1. puzzle:

Odkaz na 2. Puzzle:

Odkaz na 3. Puzzle:


Competition – Wandering of Signál the Frog through Slovácko 2024

English

Before the GeoSlovácko 2024 Mega Event, we have prepared a competition for you, which consists of five separate rounds – puzzles. Each puzzle will have its own winner.

For five weeks in a row on Thursdays, starting on July 4, 2024, there will be a new puzzle with the motif of the Slovácko region. The link to the puzzle can be found below.

If you want to enter the prize draw, you need to solve the puzzle. After completing the puzzle, you will find out the password, which you will send to us by e-mail: soutez@geoslovacko.cz

The draw will take place prior to the actual mega event with video footage on Friday, August 9, 2024. We will draw the winning nicks, who will then be contacted and asked to confirm they are able to get their prize. The prizes will be available for pick up at the Organizational Tent in front of the Slovácko Booth on Friday, August 16, 2024 from 5:00 pm – 8:00 pm and on Saturday, August 17, 2024 from 11:00 am – 9:00 pm (Same place as for order pick up). If the winner does not claim the prize, it will be forfeited and they will not be entitled to it.

The first three places for all 5 puzzles will be drawn separately. That means there will be 15 prizes.

By participating in the contest, the participant agrees to publish his/her nickname in the video recording in case of winning, which will be publicly available.

In the subject line, you will write the puzzle number, your nickname and the password that will be displayed when you complete the puzzle. E.g: Puzzle 1 owner folklore (no need to put anything in the body of the email).

Emails that do not follow this format will not be entered into the competition.

Puzzles will be posted on the following dates:

July 4, 2024 – Puzzle 1

July 11 2024 – puzzle 2

July 18 2024 – puzzle 3

July 25 2024 – puzzle 4

August 1 2024 – puzzle 5

The puzzles will be available until 29/08/2024.

Link to the 1st puzzle:

Link to the 2nd puzzle:

Link to the 3rd puzzle: